Городская управа Валга начала выкуп квартир у населения в центре города

Центр Валга. Автор: волостная управа Валга.
Центр Валга. Автор: волостная управа Валга.
Городская управа Валга до 20 июля принимает заявки от жителей города, желающих продать свою недвижимость в районе центральной площади, внутри пересечения улиц Рая, Сепа, Кеск и Рижской. Выкуп квартир осуществляется в рамках проекта по расселению и сносу многоквартирных проблемных домов. Всего управа готова выкупить 12 квартир.

По условиям программы цена квартиры не должна быть выше средней рыночной цены в данном районе города. Дом, в котором находятся квартиры, должен быть в удовлетворительном состоянии и не должен пустовать. У квартир не должно быть арендаторов. Если квартира находится в совместной собственности, то все совладельцы должны дать согласие на продажу. Недвижимость не должна быть обременена ипотекой или другими обязательствами.

С более подробной информацией об условиях покупки квартир можно познакомиться на сайте волостной управы:

Valga Vallavalitsus ostab projekti raames „Kahaneva rahvastikuga piirkondades probleemsete korterelamute elanike ümberasustamine ja kasutusest väljalangenud korterelamute lammutamine” tegevuste läbiviimiseks korteriomandid Valga kesklinnas keskväljaku lähiümbruses. Korterite soetamise eesmärk on pakkuda asenduskortereid isikutele, kes kolitakse ümber elamiskõlbmatutest ja lammutamisele kuuluvatest hoonetest. Eelpool nimetatud korteriomandid soetatakse ja korrastatakse elamiskõlblikeks pilootprojekti raames.

Pakutavad korterid peavad asuma kaardil märgitud piirkonnas asuvates korterelamutes. ( Lisa 1)

Hanketingimused ja tingimused, millele peavad vastama Valga Valla poolt soetatavad korterid:
– Pakutava korteri maksumus ei tohi olla oluliselt kõrgem piirkonna keskmisest turuhinnast.
– Korteri tubade arv 1-3. Seejuures võib pakkuda ka kööktubasid ja erinevate sanitaarsõlmede lahendusega kortereid.
– Maja, kus korter asub peab olema arengusuutlik. Hoone ei tohi olla elamiskõlbmatu ja mahajäetud. Hoone ühiskasutatavad osad peavad olema rahuldavas seisukorras. Hoone tarindite seisukord ei tohi olla ohtlik.
– Kokku soetatakse kuni 12 korterit. Üks pakkuja võib müüa mitut korterit.
– Kaasomandis olevate korterite puhul peavad pakkujateks olema kõik kaasomanikud. Valga Vald kaasomandisse kortereid ei soeta.
– Valmisolek ostu- müügi leping sõlmida peab olema kohene pele hankemenetluse lõppemist.
– Pakutaval korteriomandil ei tohi lasuda kehtivat üürilepingut.
– Pakutaval korteriomandil ei tohi lasuda hüpoteeki ja muid koormiseid ning kaasnevaid kohustusi, mis tulevad ostu- müügi lepinguga kaasa.

Pakkumise hindamiskriteeriumid:
– Pakkumuse maksumus 30%
– Hoone, kus asub korteriomand, üldine seisukord 30%
– Korteri üldine seisukord 20%
– Korteri sobivus asenduspinnaks (ruumide paigutus, suurus ja proportsioon) 20%

Pakkumiste hindamine:

Iga kriteeriumit hinnatakse 100 punkti süsteemis. Pakkumise maksumust hinnatakse meetodil vähim on parim. Odavaim pakkumine saab 100 punkti. Ülejäänud vastavalt valemile (odavaim hind : konkreetne pakkumise hind X 100) proportsionaalselt vähem. Teisi kriteeriumeid hindab komisjon, kes parimat kriteeriumit täitvat pakkumist hindab saja punktiga, ülejäänuid vastavalt skaalal 1- 99. Hanke korraldaja jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi pakkumise hinna ja lepingu sõlmimise tingimuste osas. Sobivate pakkumiste puudumise korral on hankijal õigus tagasi lükata kõik pakkumised.

Pakkumised palun esitada Valga valla meilile hanked@valga.ee hiljemalt 20.juuli 2020. kl 15.00. Hanke eest vastutav isik Urmas Möldre tel. 5348 7880, Urmas.Moldre@valga.ee.

Оставьте отзыв или комментарий